Header nwslttr ASCO 2023 3

Tussentijdse resultaten van de DUO-O-studie bij nieuw gediagnosticeerd, gevorderd ovariumcarcinoom zonder BRCA-mutatie

Onderhoudsbehandeling met olaparib met of zonder bevacizumab heeft de uitkomsten verbeterd van patiënten met een gevorderd ovariumcarcinoom in de eerstelijnsetting. Desondanks is er sprake van een onvervulde behoefte aan effectieve therapieën, met name bij patiënten zonder BRCA-mutatie. Mogelijk versterkt de combinatie van een checkpointremmer, een antiangiogeen middel en een PARP-remmer het antitumor-effect. In de lopende DUO-O-studie wordt de werkzaamheid onderzocht van eerstelijnsbehandeling met paclitaxel/carboplatinee, bevacizumab en durvalumab, gevolgd door een onderhoudsbehandeling met bevacizumab, durvalumab en olaparib, bij patiënten met een gevorderd ovariumcarcinoom zonder BRCA-mutatie. Tijdens ASCO 2023 werden de resultaten van de geplande interim-analyse van deze fase III-studie gepresenteerd.

Eerder liet een fase II-studie (MEDIOLA) veelbelovende resultaten zien van een combinatiebehandeling bestaande uit bevacizumab, durvalumab en olaparib bij patiënten met een platinagevoelig recidief van het ovariumcarcinoom zonder BRCA-mutatie. Tot op heden is het klinisch voordeel van de toevoeging van immuuntherapeutica aan de standaardzorg voor patiënten met een nieuw gediagnosticeerd, gevorderd ovariumcarcinoom niet aangetoond in fase III-studies.

Studieopzet

DUO-O is een lopende, multicentrische, gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III-studie, waarin vrouwen met een nieuw gediagnosticeerd, gevorderd, hooggradig, epitheliaal ovariumcarcinoom zonder BRCA1- of BRCA2-mutatie 1:1:1 werden gerandomiseerd tussen behandelgroep A, B of C nadat zij één behandelcyclus van paclitaxel/carboplatine hadden voltooid. Alleen patiënten bij wie interval-debulking uitgevoerd of gepland was en die niet eerder waren behandeld met een PARP-remmer of systemische therapie, kwamen in aanmerking voor deelname. Deelnemers in behandelgroep A werden behandeld met paclitaxel/carboplatine en bevacizumab, gevolgd door een onderhoudsbehandeling met bevacizumab en een placebovorm van durvalumab en olaparib. Deelnemers in behandelgroep B werden behandeld met paclitaxel/carboplatine, bevacizumab en durvalumab, gevolgd door een onderhoudsbehandeling met bevacizumab, durvalumab en een placebovorm van olaparib. Deelnemers in behandelgroep C werden behandeld met paclitaxel/carboplatine, bevacizumab en durvalumab, gevolgd door een onderhoudsbehandeling met bevacizumab, durvalumab en olaparib. De primaire uitkomstmaat was progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS), gemeten in behandelgroep C versus A voor patiënten met een homologe-recombinatiedeficiëntie (HRD) en voor de ‘intention-to-treat’(ITT)-populatie. Een van de belangrijke secundaire uitkomstmaten was veiligheid.

Resultaten

In totaal werden 1.130 vrouwen met een nieuw gediagnosticeerd gevorderd ovariumcarcinoom zonder BRCA-mutatie gerandomiseerd: 378 patiënten in behandelgroep A, 374 patiënten in behandelgroep B en 378 patiënten in behandelgroep C. HRD-positieve patiënten in behandelgroep C hadden een statistisch significant langere PFS dan HRD-positieve patiënten in behandelgroep A (mediaan: 37,3 vs. 23,0 maanden; HR [95%-BI]: 0,49 [0,34-0,69]). Ook in de ITT-populatie hadden patiënten in behandelgroep C een overlevingsvoordeel ten opzichte van patiënten in behandelgroep A (mediaan: 24,2 vs. 19,3 maanden; HR [95%-BI]: 0,63 [0,52-0,76]). Het voordeel in PFS werd ook in subgroepen gevonden, waaronder HRD-negatieve patiënten (HR [95%-BI]: 0,69 [0,54-0,86]). Ernstige bijwerkingen werden gerapporteerd door 34%, 43% en 39% van de patiënten in respectievelijk behandelgroep A, B en C.

Conclusie

Uit deze gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III-studie (DUO-O) blijkt dat eerstelijnsbehandeling met paclitaxel/carboplatine, bevacizumab en durvalumab, gevolgd door een onderhoudsbehandeling met bevacizumab, durvalumab en olaparib, resulteert in een statistisch significant en klinisch relevant voordeel in PFS bij patiënten met een gevorderd ovariumcarcinoom zonder BRCA-mutatie, vergeleken met de controlebehandeling. De veiligheid kwam over het algemeen overeen met de bekende profielen van de afzonderlijke geneesmiddelen.

Referentie

Harter P, et al. Durvalumab with paclitaxel/carboplatin (PC) and bevacizumab (bev), followed by maintenance durvalumab, bev, and olaparib in patients (pts) with newly diagnosed advanced ovarian cancer (AOC) without a tumor BRCA1/2 mutation (non-tBRCAm): results from the randomized, placebo (pbo)-controlled phase III DUO-O trial. Gepresenteerd tijdens ASCO 2023; abstract LBA5506.

Spreker Philipp Harter

Philipp Harter

Philipp Harter, MD, Kliniken Essen-Mitte, Essen, Duitsland


Zie: Keyslides

Back to Top