preheader NTVO

Banner ESMO2017

Een hoger responspercentage en een vertraagde ziekteprogressie door het toevoegen van abemaciclib aan endocriene therapie bij postmenopauzale vrouwen met HR+/HER2- gevorderde borstkanker

Resultaten van de fase III MONARCH 3-studie tonen aan dat het toevoegen van de cycline-afhankelijke kinase (CDK) 4/6-remmer abemaciclib aan standaard endocriene therapie zorgt voor een significant langere progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) bij patiënten met hormoonreceptor positieve (HR+), HER2-negatieve gevorderde borstkanker. Daarnaast bleek ook het objectieve responspercentage (‘objective response rate’, ORR) significant hoger te zijn indien abemaciclib werd toegevoegd. MONARCH 3 is zo de derde fase III-studie die aantoont dat de combinatie van endocriene therapie en een CDK 4/6-remmer een effectievere optie is dan endocriene therapie alleen bij HR+/HER2- gevorderde borstkanker.

MONARCH 3 evalueerde abemaciclib in combinatie met een niet-steroïdale aromataseremmer (anastrozol of letrozol) als initiële therapie voor vrouwen met HR+/HER- gevorderde borstkanker. In de studie zijn 493 patiënten geïncludeerd die niet eerder endocriene therapie kregen of met een recidief langer dan 12 maanden na (neo)adjuvante endocriene therapie. Patiënten werden gerandomiseerd (2:1) tussen een behandeling met abemaciclib (150mg, tweemaal per dag, continue schema), of placebo, beide in combinatie met anastrozol (1mg per dag), of letrozol (2,5mg per dag). Het primaire eindpunt van de studie was PFS, met ORR als belangrijkste secundair eindpunt.

Resultaten van een interimanalyse na 18 maanden tonen aan dat, in vergelijking met endocriene therapie alleen, de combinatie van abemaciclib en anastrozol/letrozol zorgt voor een significant langere PFS. De mediane PFS was nog niet bereikt met de combinatie en bedroeg 14,7 maanden voor endocriene therapie alleen (HR[95%BI]: 0,543[0,409-0,723]; p = 0,000021). Bij patiënten met meetbare ziekte bedroeg de ORR 59% met de abemaciclib combinatie tegenover 44% in de placebo-arm (p= 0,004).

De meest frequente bijwerkingen met abemaciclib waren diarree (81,3% versus 29,8% met placebo), neutropenie (41,3% versus 1,9% met placebo) en vermoeidheid (40,1% versus 31,7% met placebo).

Samengevat toont MONARCH 3 aan dat de combinatie van abemaciclib en anastrozol/letrozol goed getolereerd wordt en zorgt voor een significante verbetering in PFS en ORR bij patiënten met HR+/HER2- gevorderde borstkanker. MONARCH 3 bevestigt zo de data van de 2 eerdere fase III-studies die vergelijkbare resultaten aantoonden met de CDK4/6-remmers ribociclib en palbociclib.

Referentie

di Leo A, Toi M, Campone M, et al. MONARCH 3: Abemaciclib as initial therapy for patients with HR+/HER2- advanced breast cancer. Gepresenteerd tijdens ESMO 2017, abstract 3260O_PR.

Spreker Angelo Di Leo

 di Leo

Prof. Angelo Di Leo, MD, Sandro Pitigliani Medical Oncology Department, Hospital of Prato, Istituto Toscano Tumori, Prato, Italië


Zie: Keyslides

Back to Top