preheader NTVO

headerASCO2013

FIRE-3 studie toont aan: OS-voordeel met cetuximab ten opzichte van bevacizumab in eerstelijnsbehandeling van gevorderd colorectaalkanker

pCetuximab plus FOLFIRI (chemotherapie bestaande uit folinezuur, 5-fluorouracil en irinotecan) zorgt voor een overlevingsvoordeel van bijna 4 maanden in vergelijking met bevacizumab plus FOLFIRI bij patiënten met gemetastaseerd colorectaalkanker met een niet-gemuteerd KRAS gen, zo blijkt uit nieuwe resultaten van de FIRE-3 Fase III studie die tijdens de ASCO 2013 werden gepresenteerd.

Zowel de combinatie van chemotherapie met cetuximab als de combinatie met bevacizumab is momenteel geregistreerd als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met KRAS ‘wild type’, gemetastaseerd colorectaalkanker. Tot op heden was het nog onduidelijk welke van beide behandelregimes het meeste voordeel opleverde, een gegeven dat de aanleiding voor de studie vormde.

In de fase III AIO KRK-0306 studie werden 592 patiënten met ‘wildtype’ KRAS, gemetastaseerd colorectaalkanker gerandomiseerd tussen een eerstelijnsbehandeling met FOLFIRI (Tournigand regimen) in combinatie met cetuximab (400 mg/m2 op dag 1, gevolgd door 250 mg/m2 wekelijks) of in combinatie met bevacizumab (5 mg/kg om de 2 weken). Een analyse van het percentage totale respons (‘overall response rate’, ORR, primair eindpunt) in de volledige ITT populatie toonde een niet-significant voordeel aan voor cetuximab (62% vs. 57%). Dit voordeel bleek echter wel significant bij de subgroep van patiënten bij wie tenminste 1 scan werd uitgevoerd na aanvang van de studie (N=526) (‘assessable patient population’). De mediane progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS, secundair eindpunt) was vergelijkbaar voor beide studie-armen (10.0 vs. 10.3 maanden). De totale overleving (‘overall survival’, OS, secundair eindpunt) daarentegen bleek significant langer in de cetuximab-arm dan in de bevacizumab-arm (28,7 vs. 25,0 maanden; HR[95%CI]; 0,77 [0,620-0,953]; p = 0,0164).

Samengevat blijkt uit deze studie dat FOLFIRI plus cetuximab en FOLFIRI plus bevacizumab geassocieerd zijn met een vergelijkbare ORR en PFS, maar dat de combinatie met cetuximab leidt tot een significant OS voordeel van bijna vier maanden vergeleken met bevacizumab. De auteurs suggereren daarom dat een eerstelijnsbehandeling met FOLFIRI plus cetuximab superieur is aan de bevacizumab-FOLFIRI-combinatie in de eerstelijnsbehandeling van gevorderd colorectaalkanker en dat bevacizumab daarom wellicht beter gereserveerd kan worden voor de tweedelijnsbehandeling.

Referentie

V. Heinemann, L. Fischer von Weikersthal, T. Decker et al. Randomized comparison of FOLFIRI plus cetuximab versus FOLFIRI plus bevacizumab as first-line treatment of KRAS-wildtype metastatic colorectal cancer: German AIO study KRK-0306 (FIRE-3). J Clin Oncol 2013;31:abstr LBA3506.

Spreker Volker Heinemann

 Heinemann

Volker Heinemann, MD,
Professor of Medical Oncology, Comprehensive Cancer Center, Ludwig-Maximilian-University of Munich, Munich, Germany


Zie: Keyslides

Back to Top