preheader NTVO

headerESMO2012

Chemo met cetuximab werkt niet beter bij gevorderd maagkanker

Er is een grote behoefte aan een effectieve behandeling voor patiënten met gevorderd maagkanker, een ziekte met een slechte prognose. Uit fase II onderzoeken kwam een veelbelovende werking van cetuximab, een monoklonale antistof tegen de epidermale groeifactor receptor (EGFR), in combinatie met een eerstelijns fluoropyrimidine met irinotecan of platinumbevattende chemotherapie naar voren.

Methoden

In deze open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde fase III-studie (EXPAND) is bij patiënten met kanker in de maag of de gastroesofageale overgang de effectiviteit van capecitabine en cisplatine met of zonder cetuximab onderzocht.
De 904 deelnemers kregen 'at random' (1:1 ratio) enkele behandelcycli van drie weken met:

  • capecitabine (X, Xeloda®, dagen 1-15) en i.v. cisplatine (P, dag 1) in combinatie met wekelijks cetuximab (dag 1) of
  • alleen XP.

Het primaire eindpunt was de progressievrije overleving (PFS). De secundaire eindpunten omvatten de overall overleving (OS), de best overall respons (IRC) en de veiligheid.

Resultaten

De meeste deelnemers waren man (74%), hadden maagkanker (83%) en een metastaseerde ziekte (97%). Totaal 455 patiënten kregen XP plus cetuximab en een vergelijkbaar aantal van 449 personen kreeg alleen XP, waarbij de kenmerken bij aanvang werden gebalanceerd tussen de behandelgroepen. Ook de blootstelling aan X en P was vergelijkbaar in beide groepen.
De PFS, OS en beste overall respons waren vergelijkbaar in beide groepen (tabel 1). Hetzelfde gold voor de PFS and OS in de subgroepen.
Er werden meer graad 3/4 en ernstige 'adverse events' (AE’s) gerapporteerd in de groep met XP plus cetuximab vergeleken met de XP groep (tabel 1). De veiligheidsprofielen waren in overeenstemming met de bekende gegevens over deze middelen.

Tabel 1. Eindpunten in de twee behandelgroepen.

 

XP + cetuximab

XP

Effectiviteitsanalyse

Aantal patiënten

455

449

PFS (IRC)

   
 

Mediaan, maanden [95%-BI]

4,4 [4,2–5,5]

5,6 [5,1–5,7]

 

Gestratificeerde HR [95%-BI]

1,091 [0,920–1,292]

 

Gestratificeerde log-rank p-waarde

0,3158

OS

   
 

Mediaan, maanden [95%-BI]

9,4 [8,3–10,6]

10,7 [9,4–11,3]

 

Gestratificeerde HR [95%-BI]

1,004 [0,866–1,165]

 

Gestratificeerde log-rank p-waarde

0,9547

Beste overall respons (IRC)

 

ORR b, % [95%-BI]

30 [26–34]

29 [25–34]

Veiligheidsanalyse

Aantal patiënten

446

436

Iedere AE %

100

99

Graad 3-4 AE’s, %

83

77

Alle ernstige AE’s, %

54

45

a Stratificatiefactoren: ziektestatus, eerdere esofago-/gastrectomie, eerdere neo-adjuvante/radiochemotherapie

b ORR = complete plus partiële respons

Conclusies

De combinatie van XP plus cetuximab leverde geen klinische voordelen op vergeleken met alleen XP als eerstelijnsbehandeling van patiënten met gevorderd maagkanker voor wat betreft PFS, OS en beste totale respons (IRC). Het kan dus nodig zijn om deze heterogene ziekte nader te classificeren, voordat de behandeling verbeterd kan worden. Een biomarker-analyse is gaande.

Referentie

Lordick F, Bodoky G, Chung H-C, et al. Cetuximab in combination with capecitabine and cisplatin as first-line treatment in advanced gastric cancer: Randomized controlled phase III EXPAND study. ESMO Congress 2012. Wenen, Oostenrijk. Ann of Oncol 2012; vol23;suppl9: abstract LBA3.

Spreker Florian Lordick

 lordick

Florian Lordick, MD, PhD
oncoloog, Klinikum Braunschweig, Brunswick, Germany


Zie: Keyslides

Back to Top