preheader NTVO

Banner ASCO

De impact van darolutamide op pijn en kwaliteit van leven bij patiënten met niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker

Professor Karim Fizazi presenteerde tijdens ASCO 2019 de resultaten van de ARAMIS-studie, waarin behandeling van patiënten met niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker met darolutamide werd onderzocht. Darolutamide verbeterde de mediane metastasevrije overleving van deze patiënten significant met een goed verdraagbaar bijwerkingenprofiel. Verder resulteerde behandeling met darolutamide in behoud van de kwaliteit van leven en vertraagde het verergering van pijn en pijngerelateerde symptomen vergeleken met placebo.

Achtergrond

Niet-gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (‘non-metastatic castration-resistant prostate cancer’, nmCRPC) is gedefinieerd als toenemende concentraties van prostaatspecifieke antigenen ondanks androgeendeprivatietherapie (ADT) en geen aantoonbare metastases middels conventionele beeldvormingstechnieken.1 Onlangs is aangetoond dat behandeling met apalutamide en enzalutamide resulteert in een verbetering van de metastasevrije overleving (‘metastasis-free survival’, MFS) van nmCRPC-patienten.2,3 Tegelijkertijd worden deze middelen echter geassocieerd met een verhoogd risico op vermoeidheid, vallen, fracturen, geestelijke beperkingen en andere bijwerkingen vergeleken met placebo.2,3 Omdat een groot deel van de patiënten met nmCRPC geen symptomen heeft, is er vraag naar een behandeling die de ziekteprogressie vertraagd met een minimaal bijwerkingenprofiel. Tijdens ASCO 2019 presenteerde Fizazi de resultaten van de ARAMIS-studie, waarin het effect van darolutamide, een androgeenreceptorantagonist, op pijn en kwaliteit van leven bij nmCRPC-patiënten werd onderzocht.4

Methoden

Voor de ARAMIS-studie werden 1.509 patiënten met nmCRPC 2:1 gerandomiseerd naar tweemaal daags darolutamide 600 mg (n=955) of placebo (n=554), terwijl er werd doorgegaan met ADT. De primaire uitkomstmaat was MFS. Secundaire uitkomstmaten waren onder andere totale overleving (OS) en tijd tot aan pijnprogressie, gemeten met de ‘Brief Pain Inventory Short Form’ (BPI-SF). Daarnaast werd de kwaliteit van leven gemeten met de ‘Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate Prostate Cancer Subscale’ (FACT-P PCS) en de ‘European Organisation for Research and Treatment of Cancer QoL Prostate Cancer module’ (EORTC-QLQ-PR25) aan het begin en elke 16 weken tot aan het einde van de behandeling.

Resultaten

Darolutamide verlengde de mediane MFS significant ten opzichte van placebo (respectievelijk 40,4 maanden versus 18,4 maanden; HR 0,41 [95%-BI 0,34-0,50]; p<0,0001). De interim-resultaten toonden een OS van 83% voor darolutamide en 73% voor placebo (HR 0,71 [95%-BI 0,50-0,99]; p=0,045). Behandeling met darolutamide resulteerde bovendien in een vertraging van 15 maanden in pijnprogressie vergeleken met placebo (40,3 maanden versus 25,4 maanden; HR 0,65 [95%-BI 0,53-0,79]; p<0,001).

De gemiddelde FACT-P PCS-scores bleven voor zowel placebo als darolutamide gelijk gedurende de behandelperiode zonder onderlinge verschillen. Uit de post-hocanalyse van de EORTC-QLQ-PR25 bleek de tijd tot aan het verergeren van urinaire symptomen statistisch vertraagd te zijn met darolutamide vergeleken met placebo (HR 0,64 [95%-BI 0,54-0,76; p<0,01]), alsook de tijd tot aan verergering van darmproblemen (HR 0,78 [95%-BI 0,66-0,92]; p<0,01).

Behandeling met darolutamide werd goed verdragen. De percentages valincidenten, cognitieve stoornissen, geestelijke beperkingen en hypertensie waren met darolutamide niet verhoogd ten opzichte van placebo. Daarnaast waren de percentages patiënten die als een gevolg van bijwerkingen stopten met de behandeling gelijk in beide groepen.

Conclusie

Darolutamide verbetert de MFS van nmCRPC-patiënten significant met een goed verdraagbaar bijwerkingenprofiel. Verder resulteert darolutamide in behoud van de kwaliteit van leven en vertraagt het verergering van pijn en pijngerelateerde symptomen vergeleken met placebo. Darolutamide zou hiermee een interessante behandeloptie kunnen zijn voor patiënten met nmCRPC.

Referenties

1. Mateo J, Fizazi K, Gillessen S, et al. Managing Nonmetastatic Castration-resistant Prostate Cancer. Eur Urol 2019;75:285-93.
2. Smith MR, Saad F, Chowdhury S, et al. Apalutamide Treatment and Metastasis-free Survival in Prostate Cancer. N Engl J Med 2018;378:1408-18.
3. Hussain M, Fizazi K, Saad F, et al. Enzalutamide in Men with Nonmetastatic, Castration-Resistant Prostate Cancer. N Engl J Med 2018;378:2465-74.
4. Fizazi K, Shore ND, Tammela T, et al. Impact of darolutamide (DARO) on pain and quality of life (QoL) in patients (Pts) with nonmetastatic castrate-resistant prostate cancer (nmCRPC). Gepresenteerd tijdens ASCO 2019; abstract 5000.

 

Spreker Karim Fizazi

 Karim Fizazi

Karim Fizazi, MD, PhD
Gustave Roussy Institute,
Villejuif, Frankrijk


Zie: Keyslides

Back to Top