preheader NTVO

header website

Kortere behandeling met trastuzumab even effectief bij HER2-positieve borstkanker met minder cardiale toxiciteit

Resultaten van de gerandomiseerde, fase III PERSEPHONE-studie tonen aan dat behandeling met trastuzumab gedurende 6 maanden niet-inferieur is aan het huidige 12 maanden durende standaardregime bij patiënten met HER2-positieve borstkanker in een vroeg stadium. Na 4 jaar behandelen bleek de ziektevrije overleving (‘disease-free survival’, DFS) vergelijkbaar in beide studiearmen, met 89,4% bij patiënten die 6 maanden trastuzumab hadden gekregen en 89,8% bij patiënten die 12 maanden waren behandeld met trastuzumab. In de 6-maanden-arm stopte slechts 4% van de vrouwen de behandeling als gevolg van cardiale problemen ten opzichte van 8% in de 12-maanden-arm.

Een adjuvante behandeling met trastuzumab heeft de uitkomsten voor patiënten met vroegstadium, HER2-positieve borstkanker significant verbeterd. Naar aanleiding van de resultaten van de registratiestudies met trastuzumab in deze setting werd 12 maanden adjuvant trastuzumab al snel de standaardbehandeling. De cardiale toxiciteit van deze behandeling is echter altijd een grote zorg geweest. In de HERA-studie met trastuzumab-behandeling gedurende 12 maanden moest 5,2% van de patiënten de behandeling vroegtijdig staken vanwege hartproblemen. Een kortere behandeling verminderde de toxiciteit, evenals de kosten. Een kleine studie in Finland (FinHer) rapporteerde een vergelijkbaar behandelvoordeel met slechts 9 weken trastuzumab.

In de fase III PERSEPHONE-studie werden 4.089 vrouwen met vroegstadium HER2-positieve borstkanker gerandomiseerd tussen 6 maanden en 12 maanden trastuzumab. Zij ontvingen tevens chemotherapie (anthracycline bevattende, taxaan bevattende of een combinatie van beide) in deze studie. Door het non-inferioriteitsontwerp waren de onderzoekers in staat te bepalen of een gereduceerde duur van de behandeling even effectief is als de standaardbehandeling binnen vooraf gespecificeerde limieten. Het primaire eindpunt van de studie was de DFS. Daarnaast evalueerde de studie de linkerventrikelejectiefractie (LVEF), de kwaliteit van leven en de financiële implicaties van het verkorten van de duur van de trastuzumab-behandeling.

De patiënten in de studie werden gevolgd gedurende mediaan 5 jaar. Na 4 jaar was 89,4% van de vrouwen in de 6-maanden-groep nog in leven en vrij van borstkanker tegenover 89,8% in de 12-maanden-groep. Op basis hiervan werd vastgesteld dat 6 maanden trastuzumab niet inferieur was aan 12 maanden (HR [95%-BI] 1,05 [0,88-1,25], non-inferioriteit als HR<1,29). Slechts 4% van de vrouwen die 6 maanden trastuzumab hadden gekregen, moest de behandeling vroegtijdig staken vanwege hartproblemen, in vergelijking met 8% van de vrouwen die 12 maanden waren behandeld (p<0,0001). Bovendien herstelde de hartfunctie sneller bij de vrouwen in de 6-maanden-groep. De impact van de behandelduur op de kwaliteit van leven wordt momenteel geëvalueerd met een kwalitatieve feedback van de studiedeelnemers. Een gedetailleerde kosten-effectiviteitsanalyse wordt ook verwacht.

 

Referentie

Earl H, et al. PERSEPHONE: 6 versus 12 months (m) of adjuvant trastuzumab in patients (pts) with HER2 positive (+) early breast cancer (EBC): Randomised phase 3 non-inferiority trial with definitive 4-year (yr) disease-free survival (DFS) results. Gepresenteerd tijdens ASCO 2018; Abstract 506.

Spreker Helena Earl

 Earl

Prof. Helena Earl, MD, University of Cambridge, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Back to Top