preheader NTVO

headerESMO2012

Bevacizumab toegevoegd aan chemotherapie verlengt de overleving bij platinumresistente ovariumkanker

AURELIA vormt de eerste trial, waarin bevacizumab (BEV) plus chemotherapie (CT) is vergeleken met CT alleen bij patiënten met platinum (PT)-resistente, recidiverend ovariumkanker (OC). Bevacizumab in combinatie met CT dient beschouwd te worden als de nieuwe standaard in de behandeling van recidiverende, PT-resistente OC, zo blijkt uit nieuwe data voor de progressievrije overleving (PFS) en overall response rate (ORR) die werden gepresenteerd tijdens de ESMO 2012 door Andrés Poveda. De hazard ratio (HR) voor de PFS volgens RECIST (primaire eindpunt) in de overall studiepopulatie was 0,48 (95%-BI 0,38–0,60; p < 0,001).

Methoden

De deelnemers hadden OC, waarbij binnen zes maanden na het geven van vier behandelcycli met een PT-bevattende therapie ziekteprogressie optrad. Er vond exclusie plaats van degenen met refractaire OC, een darmobstructie in de voorgeschiedenis of met gebruik van > 2 voorafgaande antikanker behandelregimes. De onderzoekers kozen voor CT met één enkel middel voor iedere patiënt, voordat de randomisatie tot ofwel alleen CT (met of paclitaxel, of topotecan of gepegyleerd liposomaal doxorubicine, PLD), ofwel CT (keuze uit één van de drie eerdergenoemde middelen) plus BEV plaatsvond. De behandeling werd voortgezet, totdat ziekteprogressie of onacceptabele toxiciteit optrad of de patiënt zich terugtrok uit de studie.

Resultaten

Tussen oktober 2009 en april 2011 werden 361 patiënten gerandomiseerd (tabel 1).

Tabel 1. Kenmerken bij aanvang, blootstelling aan CT en effectiviteit van de interventie. (PAC=paclitaxel, PLD= gepegyleerd liposomaal doxorubicine, TOP=topotecan).

 

PAC (N=115)

PLD (N=126)

TOP (N=120)

CT (N=55)

BEV + CT (N=60)

CT (N=64)

BEV + CT (N=62)

CT (N=63)

BEV + CT (N=57)

Mediane leeftijd (jaren)

60

60

62

63,5

61

60

FIGO stadium III/IV, %

87

90

81

90

89

96

PT-vrije interval < 3 maanden, %

27

27

20

27

25

26

Mediane aantal CT cycli (range)

4
(1-15)

6
(1-13)

3
(1-17)

4
(1-11)

3
(1-11)

6
(1-14)

PFS

3,9

10,4

3,5

5,4

2,1

5,8

Events, %

89

62

95

87

89

77

Mediaan, maanden

3,9

10,4

3,5

5,4

2,1

5,8

HR (95% CI) *

0,46
(0,30–0,71)

0,57
(0,39–0,83)

0,32
(0,21–0,49)

ORR, %

28,8

51,7

7,9

18,3

3,3

22,8

Verschil (95%-BI)

22,9
(3,9–41,8)

10,4
(–2,4 tot 23,2)

19,5
(6,7–32,3)

* niet gestratificeerd

De combinatiebehandeling van BEV plus CT ging gepaard met een hogere incidentie van:

  • graad 2 perifere sensorische neuropathie in het PAC-cohort: 35% voor BEV+CT versus 22% voor CT;
  • graad 2 hand-voet syndroom in het PLD cohort: 27% voor PLD-BEV versus 14% voor CT en
  • graad 2 hypertensie en proteïnurie in het PAC- en PLD-, maar niet in het TOP-cohort.

Graad 3 abdominale pijn, vomitus en vermoeidheid kwamen in alle cohorten vaker voor bij behandeling met CT vergeleken met BEV plus CT. De hogere incidentie van sensorische neuropathie en van het hand-voetsyndroom zoals hierboven gemeld wijt onderzoeker Poveda aan de toename van de PFS waardoor de termijn van blootstelling aan de CT werd verlengd.

Conclusies

Bij patiënten met PT-resistente, recidiverend OC werden in alle CT-cohorten verbeteringen in de PFS en ORR verkregen door het toevoegen van BEV aan monotherapie CT. Er is geen indicatie dat bevacizumab tot meer toxiciteit aanleiding geeft in combinatie met de gebruikte chemotherapie. Bevacizumab in combinatie met CT dient beschouwd te worden als de nieuwe standaard in de behandeling van recidiverende, PT-resistente OC, besloot Poveda zijn lezing.

Referentie

Poveda AM, Selle F, Hilpert F, et al. Weekly paclitaxel (PAC), pegylated liposomal doxorubicin (PLD) or topotecan (TOP) ± bevacizumab (BEV) in platinum (PT)-resistant recurrent ovarian cancer (OC): Analysis by chemotherapy (CT) cohort in the GCIG AURELIA randomised phase III trial. Ann of Oncol 2012; 23; suppl 9: abstract LBA26.

Spreker Andrés Poveda

 poveda

Andrés Poveda, MD, PhD
Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia, Spain


Zie: Keyslides

Back to Top