preheader NTVO

header website

De '12-gene colon cancer recurrence score' voorspelt het recidiefrisico bij patiënten met stadium II- en III-rectale kanker

De '12-gene Oncotype DX colon cancer recurrence score' (RS) werd reeds eerder gevalideerd als voorspeller van het risico op recidief bij patiënten met stadium II- en III-colonkanker. In een studie gepresenteerd tijdens het European Cancer Congress 2013 in Amsterdam werd aangetoond dat deze RS-score ook gebruikt kan worden om het risico op recidief te berekenen bij patiënten met rectale kanker. De voorspellende waarde van de RS-score was het meest uitgesproken bij patiënten met stadium II-ziekte en zwakte af naarmate de rectale kanker in een verder stadium gevorderd was.

De 12-gene RS-score meet de expressie van 12 genen in formaline-gefixeerde, paraffine ingebedde tumorbiopten door gebruik te maken van RT-PCR. In de gepresenteerde studie probeerde men deze RS-score te valideren bij 297 patiënten met rectale kanker uit de Nederlandse TME-studie. Honderddertig van deze 297 patiënten hadden stadium II-ziekte, 110 hadden stadium IIIA/B en bij 57 patiënten was hun ziekte in stadium IIIC.

Uit de primaire analyse bleek dat de RS-score het recidief accuraat voorspelde (p=0,011). Daarnaast voorspelde de RS-score ook het risico op verre metastases (p=0,30) en rectale kanker specifieke overleving (p=0,007). Het effect van de RS-score was het meest uitgesproken bij patiënten met stadium II-ziekte (p=0,001) en zwakte af naarmate de ziekte verder geëvolueerd was (p=0,019 bij stadium IIIA/B; p=0,122 bij stadium IIIC). Bij patiënten met stadium II-ziekte varieerde het vijfjarige risico op recidief van 12% in de laag-risicogroep tot 53% in de groep met een hoog risico. De vijfjarige rectale kanker specifieke overleving varieerde tussen 5% bij patiënten met het lage risico en 37% bij de hoog-risicopatiënten.

Samengevat valideerde deze studie de 12-gene colon cancer recurrence score bij patiënten met rectale kanker. Deze score kan dan ook gebruikt worden bij het identificeren van patiënten die wel of geen additionele therapie nodig hebben.

Referentie

M. Riemers, P. Kuppen, C. van de Velde, et al. Validation of the 12-gene colon cancer recurrence score® assay as a predictor of recurrence risk in stage II and III rectal cancer patients. Presented et the 2013 European Cancer Congress. Abstract #LBA1.

Spreker Cock van de Velde

 vandevelde

Cock J.H. van de Velde, MD, PhD
Board Member of the European CanCer Organisation (ECCO), Coordinator of Oncology, Universitair Medisch Centrum Leiden


Zie: Keyslides

Back to Top