preheader NTVO

Banner website

Achtste editie tumor classificatie gepresenteerd

Stadiëring van (long)kanker is een cruciale stap in het opstellen van de prognose en het behandelplan voor de patiënt. Tijdens het 17de World Conference on Lung Cancer in Wenen presenteerde Ramon Rami-Porta de laatste revisie van de Tumor, Node and Metastasis (TNM)-Classificatie voor longkanker van de International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC). Deze 8e editie kan bijdragen aan een verfijndere prognose, verbeterde tumorstratificatie in onderzoek en meer homogene tumorclassificatie in registries, aldus Rami-Porta.

De 8ste editie van de TNM-classificatie voor longkanker is tot stand gekomen op basis van gegevens van ruim 70.000 patiënten met niet-kleincellige longkanker en ruim 6.000 patiënten met kleincellige longkanker.

De T-component

In de nieuwe editie is de grootte van de tumor een belangrijkere prognostische factor geworden dan voorheen. Dat betekent dat het meten van de tumorgrootte zeer zorgvuldig moet gebeuren. Kleine verschillen in tumorgrootte kunnen een grote verandering teweegbrengen in de prognose. Bij deels solide tumoren telt alleen het solide en invasieve deel van de tumor mee in de grootte. Zowel adenocarcinoom in situ - Tis(AIS) - als minimaal invasief adenocarcinoom -T1mi – heeft nu een eigen code in de TNM-classificatie, hetgeen de aandacht voor deze tumor zal vergroten.

Deze codering kan ook nader onderzoek stimuleren naar de optimale behandeling van deze tumoren en solide tumoren kleiner dan 1 cm in hun langste dimensie – T1a – zoals sublobulaire resectie, stereotactische radiotherapie en radiofrequentieablatie; alsmede onderzoek naar de tumorbiologie en moleculaire en genetische profielen van deze tumoren. De mate van pleura-invasie is nu ingedeeld in twee categorieën (PL1 en PL2) aangezien is aangetoond dat dit onderscheid een belangrijke prognostische factor is. Dit betekent dat pathologen meer aandacht moeten gaan besteden aan de mate van pleura-invasie van de longtumor.

De N-component

De N-categorieën zijn niet veranderd ten opzichte van de 7e editie van de TNM-classificatie. De analyses voor de 8e editie hebben (opnieuw) bewezen dat het kwantificeren van positieve klieren prognostische implicaties heeft. De 8e editie bevestigt dat hoe meer klierstations positief zijn, des te slechter de prognose en dat de prognose van een tumor met multiple N1-stations gelijk is aan die van een tumor met een enkel N2-station.

De M-component

Ten aanzien van de intra-thoracale metastasen is niets veranderd. Wel zijn er aparte categorieën gemaakt voor de extra-thoracale metastasen. Uit de analyses is gebleken dat de aanwezigheid van enkelvoudige extra-thoracale metastasen gepaard gaat met een betere prognose dan de aanwezigheid van meervoudige metastasen in een enkel of in verschillende organen. Enkelvoudige extra-thoracale metastasen zullen nu worden aangeduid als M1b, meervoudige extra-thoracale metastasen als M1c. Dit onderscheid zal kunnen bijdragen aan het opstellen van therapeutische protocollen met radicale intentie.

De stadia

Enkele TNM-subsets zijn als gevolg van de aanpassingen in de 8e editie van de TNM-classificatie voor longkanker in een ander stadium terecht gekomen. Ok zijn er nieuwe stadia en substadia gecreëerd om tumorgroepen met eenzelfde prognose te kunnen maken. Dit betekent niet automatisch dat een patiënt die nu in een ander stadium wordt ondergebracht een andere behandeling moet krijgen. De behandeling is immers nu nog gebaseerd op studies die gebruik hebben gemaakt van de ‘oude’ classificaties en stadiëring. Het is aan het klinisch oordeel van de behandelaar om de beste optie voor de patiënt te kiezen. De 8e editie van de TNM-classificatie voor longkanker geeft ook handvatten om longkanker met multipele laesies op eenduidige manier te classificeren.

De 8e editie van de TNM classificatie voor longkanker kan helpen zowel de klinische als pathologische stadiëring en stratificatie te verfijnen ten behoeve van de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek. “Dit zal wel meer aandacht en inspanning van ons verlangen’, stelde Rami-Porta bij de bespreking van de nieuwe editie.

Referentie

Rami-Porta R. Lung Cancer Staging – Changing the Clinical Practice. Presentation at 17th World Conference on Lung Cancer, Vienna, December 6, 2016 Abstract PL03.02

Spreker Ramon Rami-Porta

 Rami Porta

Ramon Rami-Porta, MD,
Hospital Universitari Mutua Terrrassa, Terrassa, Spanje


Zie: Keyslides

Back to Top