preheader NTVO

Toevoeging van olaparib aan abirateron lijkt algehele overleving te verlengen bij mCRPC

Een eerdere analyse van de fase III-studie PROpel toonde aan dat de toevoeging van olaparib aan de eerstelijnsbehandeling met abirateron de radiografische progressievrije overleving significant verbetert bij patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker.1 Om te onderzoeken of een dergelijk positief effect ook met betrekking tot de algehele overleving plaatsvindt, is nu de definitieve analyse van de algehele overleving en het bijwerkingenprofiel van deze geneesmiddelencombinatie gepresenteerd.2

De gerandomiseerde, dubbelblinde, fase III-studie PROpel heeft eerder al zijn primaire eindpunt bereikt door aan te tonen dat de radiografische progressievrije overleving (‘radiographic progression-free survival’, rPFS) van patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (‘metastatic castration-resistant prostate cancer’, mCRPC) significant verbetert wanneer ze behandeld worden met abirateron plus olaparib (abi+ola) vergeleken met abirateron plus placebo (abi+pbo) in de eerste lijn (HR [95%-BI]: 0,66 [0,54-0,81]). Ook de sensitiviteitsanalyse op basis van een geblindeerde, onafhankelijke, centrale beoordeling bleek toen consistent met deze bevindingen. Tijdens de primaire rPFS-analyse (HR [95%-BI]: 0,86 [0,66-1,12]) en een daaropvolgende interimanalyse (HR [95%-BI]: 0,83 [0,66-1,03]) werd een trend geobserveerd richting een verbeterde algehele overleving (‘overall survival’, OS). Nu is ook de vooraf geplande definitieve OS- en veiligheidsanalyse van de PROpel-studie uitgevoerd.

Methode

De PROpel-studie includeerde 796 mCRPC-patiënten die in aanmerking kwamen voor behandeling met abirateron. Deze patiënten werden, nadat ze 1:1 gerandomiseerd waren naar abi+ola of abi+pbo, prospectief beoordeeld naar homologe recombinatie reparatiemutatie (HRRm)-status op basis van tumorweefsel en/of circulerend tumor DNA (ctDNA). Alle patiënten kregen eenmaal daags 1.000 mg abi en tweemaal daags 5 mg prednison/prednisolon toegediend, en afhankelijk van de behandelingsarm werd daar tweemaal daags 300 mg ola of pbo aan toegevoegd. De toewijzing van patiënten aan HRRm/BRCA-mutatiesubgroepen vond plaats op basis van samengevoegde resultaten van de tumorweefsel en ctDNA-onderzoeken. De behandeling werd voortgezet totdat radiografische ziekteprogressie, onaanvaardbare toxiciteit of terugtrekking van toestemming plaatsvond.

Resultaten

Over het algemeen waren de patiëntkarakteristieken zoals het eerder gebruik van docetaxel, de metastaselocatie, symptoomscore en HRRm-status goed gebalanceerd tussen de twee studiearmen. In de ‘intention-to-treat’-populatie werd een consistente trend geobserveerd naar een OS-voordeel met abi+ola versus abi+pbo (HR [95%-BI]: 0,81 [0,67-1,00]), met een mediane OS van respectievelijk 42,1 en 34,7 maanden. Deze trend van verbeterde mediane OS met abi+ola was aanwezigheid bij zowel patiënten met als zonder HRRm, en met en zonder BRCA-mutatie. Wel bleek het voordeel het meest uitgesproken in de BRCA-mutatiesubgroep. De meest voorkomende bijwerking van graad ≥3 in de abi-ola-arm was anemie (16,1%). Uit deze geüpdatete analyse kwamen geen nieuwe langetermijnveiligheidssignalen naar voren.

Conclusie

De finale analyse van de PROpel-studie toonde aan dat behandeling met abirateron plus olaparib de algehele overleving met meer dan 7 maanden verlengde ten opzichte van abirateron plus placebo bij patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker. Tot op heden is de mediane OS van >42 maanden die werd bereikt met deze behandeling de langste mediane OS die is gerapporteerd bij een eerstelijnsbehandeling voor mCRPC in een fase III-studie. Deze uitkomsten ondersteunen daarmee de toegevoegde waarde van een olaparib-additie aan abirateron voor de eerstelijnsbehandeling van mCRPC.

Referenties

1. Clarke NW, Armstrong AJ, Thiery-Vuillemin A, et al. Abiraterone and Olaparib for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. NEJM Evidence 2022;1:EVIDoa2200043.
2. Clarke NW, et al. Final overall survival (OS) in PROpel: abiraterone (abi) and olaparib (ola) versus abiraterone and placebo (pbo) as first-line (1L) therapy for metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC). Gepresenteerd tijdens ASCO GU 2023; abstract LBA16.

Spreker Noel W. Clarke

Noel W. Clarke

Noel W. Clarke, MD, The Christie and Salford Royal Hospital NHS Foundation Trusts and University of Manchester, Manchester, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Back to Top