preheader NTVO

header ASCO2016 website

Een hoger aantal radium-223 injecties is geassocieerd met een langere overleving bij patiënten met castratieresistente prostaatkanker

Een recente analyse van data van de ALSYMPCA studie en van een Expanded Access Program verricht door Saad et al. toont aan dat patiënten met castratieresistente prostaatkanker (CRPC) met symptomatische botmetastasen die 5-6 injecties radium-223 kregen toegediend een langere mediane totale overleving (OS) hadden in vergelijking met patiënten die 1-4 injecties ontvingen.1 In het genoemde open-label, fase 3B, internationale Expanded Access Program (iEAP) werd radium-223 toegediend aan mCRPC patiënten en werden de OS uitkomsten post-hoc geanalyseerd als functie van het aantal toegediende radium-223 injecties (1-4 versus 5-6). Deze uitkomsten werden daarna door Saad et al. vergeleken met de uitkomsten van eenzelfde analyse van de ALSYMPCA studiedata. De conclusies hiervan werden onlangs gepresenteerd op ASCO 2016.1,2,3,4

Uit deze presentatie bleek dat patiënten met minder vergevorderd CRPC méér kans hadden 5-6 injecties te volbrengen. Daarnaast lieten de uitkomsten zien dat patiënten met minder pijn, met een lagere ECOG-score, met een lagere PSA-waarde en een hoger hemoglobine-gehalte op baseline een grotere kans hadden om een behandeling met 5-6 injecties te krijgen.1

Uit de nieuwe vergelijking van de OS als functie van het aantal injecties tussen de ALSYMPCA-studie en de iEAP-studie gepresenteerd door Saad et al. tijdens ASCO 2016 werd bevestigd dat een hoger aantal toegediende injecties leidde tot een langere mediane overleving (OS). Zo was de mediane OS 6,3 maanden voor patiënten behandeld met 1-4 injecties en nog niet bereikt voor patiënten behandeld met 5-6 injecties binnen het iEAP. Bij de ALSYMPCA studie was de mediane OS 6,2 maanden voor patiënten in de groep die 1-4 injecties ontving vergeleken met 17,9 maanden in de groep die werd behandeld met 5-6 injecties.1

Een ander doel van Saad et al. was het onderzoeken van prognostische factoren die kunnen helpen bij het selecteren van patiënten die de grootste kans maken om 6 injecties met radium-223 te kunnen ontvangen. In het iEAP kreeg 68% van de patiënten (473/696) 5-6 kuren radium-223 terwijl dit in de ALSYMPCA studie 73% bedroeg (436/599). In het iEAP bleken de volgende variabelen bij aanvang van de studie geassocieerd te zijn met een hogere kans op het krijgen van 5-6 injecties radium-223: minder pijn, een lage ECOG PS, een lager PSA niveau en een hoger gehalte hemoglobine. In de ALSYMPCA studie betrof dit een lager LDH- en PSA-niveau en een hoger gehalte albumine.1,2

Concluderend kan op basis van deze bevindingen gesteld worden dat CRPC patiënten met minder pijn, lagere ECOG-score, een lagere PSA-waarde en een hoger hemoglobine-gehalte op baseline meer kans hebben om 5-6 kuren radium-223 te krijgen.1 Een Stepwise Cox regressie analyse toonde verder aan dat een behandeling met 5-6 injecties radium-223 vergeleken met 1-4 injecties geassocieerd was met een significant langere mediane OS (P<0.0001).1 “Een prospectieve,gerandomiseerde studie is echter nodig om een causale relatie tussen het aantal injecties en de OS te bevestigen”, besloot Saad zijn presentatie.

Referenties

  1. Saad F, Keizman D, O’Sulliva J et al. Analysis of overall survival by number of radium-223 injections received in an international expanded access program (iEAP). J Clin Oncol 2016;34(Suppl): Abstract 5082.
  2. Parker C, S Nilsson, Heinrich D, et al. Alpha Emitter Radium-223 and Survival in Metastatic Prostate Cancer. New Engl J med 2013;369(3):213-23.
  3. Xofigo - SmPC – bron: online
  4. Meer informatie over het iEAP met radium-223: Zie de online bron: http://global.onclive.com/onclive-tv/dr-saad-on-expanded-access-program-with-radium-223

Spreker Fred Saad

 Saad

Prof. Fred Saad, MD, PhD
University of Montreal, Montreal, Canada


Zie: Keyslides

Back to Top