preheader NTVO

header1

177Lu-dotataat vertraagt de ziekteprogressie bij patiënten met gevorderde gastro-intestinale neuro-endocriene tumoren

Resultaten van de fase III NETTER-1-studie, gepresenteerd tijdens het European Cancer Congress, tonen aan dat lutetium (177Lu)-dotataat gecombineerd met ocreotide-LAR de ziekteprogressie van patiënten met gastro-intestinale neuro-endocriene tumoren (NET’s) significant vertraagt in vergelijking met ocreotide-LAR alleen, de huidige standaardbehandeling voor deze patiënten. Bovendien stelde men met de combinatietherapie ook een trend naar een langere totale overleving (‘overall survival’, OS) vast, al moet dit nog worden bevestigd in de finale analyse van deze studie.

NET’s vormen een zeldzame groep tumoren die ontstaan uit neuro-endocriene cellen. Dergelijke cellen vindt men overal in het lichaam terug, met grote concentraties in de longen, in de pancreas en het gastro-intestinale kanaal. Tussen 1973 en 2004 steeg de incidentie van NET’s spectaculair met bijna 500% (van 1,09/100.000 tot 5,24/100.000). De therapeutische opties voor patiënten met gevorderde NET’s van het middelste gedeelte van de darmen (de ‘midgut’, 20-45% van alle NET’s) met ziekteprogressie na een eerstelijnsbehandeling met een somatostatine-analogon (SSA), zijn beperkt. 177Lu-dotataat (Lutathera) is een lid van een nieuwe familie geneesmiddelen, aangeduid als peptide receptor radionuclide therapie (PRRT). PRRT bestaat uit de systemische toediening van een specifiek radionuclide dat zorgt voor een gerichte cytotoxische radiatie ter hoogte van de tumor. 177Lu-dotataat bestaat uit een lutetium-radionuclide dat, door middel van chelatie, is gebonden aan een eiwit. Dit eiwit is dusdanig ontwikkeld dat het met een grote affiniteit bindt aan de somatostatine-receptor, een eiwit dat sterk tot overexpressie komt in 80% van de NET’s. Indien gebonden aan de somatostatine-receptor kan lutetium de tumor bombarderen met hoogenergetische elektronen wat uiteindelijk resulteert in celdood.

In de fase III NETTER-1-studie werden 229 patiënten met een gemetastaseerde midgut-NET uit 36 Europese en 15 Amerikaanse centra, die eerder een behandeling met een SSA hadden ondergaan, gerandomiseerd tussen 177Lu-dotataat in combinatie met het ocreotide-LAR, de huidige standaardbehandeling voor deze patiënten, of ocreotide-LAR alleen. Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS), met OS, veiligheid en levenskwaliteit als secundaire eindpunten. In de gepresenteerde analyse bleek ocreotide-LAR geassocieerd met een mediane PFS van 8,4 maanden terwijl de mediaan niet werd bereikt met de combinatie van 177Lu-dotataat en ocreotide-LAR (HR [95%-BI]: 0,209 [0,129-0,338]; p<0,0001). Dit vertaalt zich in een reductie van 79% in het risico op ziekteprogressie of overlijden met het experimentele regime. Het objectieve responspercentage (‘objective respons rate’, ORR) bedroeg 19% met 177Lu-dotataat tegenover 3% met ocreotide-LAR (p<0,0004). Bij 4% van de patiënten onder 177Lu-dotataat stelde men ziekteprogressie vast in vergelijking met 24% van de patiënten onder ocreotide-LAR alleen. Uit de interim-analyse voor OS bleek dat 13 patiënten in de experimentele arm waren overleden, ten opzichte van 22 patiënten in de octreotide-LAR-arm (p<0,0186). Bovendien bleek 177Lu-dotataat geassocieerd te zijn met een goed veiligheidsprofiel en zorgde de combinatiebehandeling niet voor een verminderde kwaliteit van leven.

Samengevat resulteerde de behandeling met 177Lu-dotataat in combinatie met ocreotide-LAR in een significant verlengde PFS bij patiënten met recidiverende, gevorderde NET’s van de midgut, in vergelijking met ocreotide-LAR alleen. Bovendien was het veiligheidsprofiel van de experimentele therapie gunstig en stelde men een hoger responspercentage en een trend naar een langere OS vast. Gezien de beperkte therapeutische opties voor deze patiënten gaan deze bevindingen hoogstwaarschijnlijk de klinische praktijk veranderen.

Referentie

Ruszniewski P, et al. 177-Lu-Dotatate significantly improves progression-free survival in patients with midgut neuroendocrine tumours: Results of the phase III NETTER-1 trial. Presented at ECC 2015; Abstract #6LBA.

Spreker Philippe Ruszniewski

 ruszniewski

Philippe Ruszniewski, MD, PhD
Professor of Gastroenterology, Paris Diderot University, Parijs, Frankrijk


Zie: Keyslides

Back to Top