preheader NTVO

Androgeendeprivatietherapie in combinatie met post-operatieve radiotherapie bij prostaatkanker

Tot nu toe was er onduidelijkheid over de rol en duur van androgeendeprivatietherapie (ADT) met radiotherapie na radicale prostatectomie. De eerste resultaten van de RADICALS-HD-studie tonen nu aan dat voor mannen met prostaatkanker die een radicale prostatectomie ondergaan met post-operatieve radiotherapie, het toevoegen van 24 maanden ADT betere uitkomsten biedt dan een kortere kuur van 6 maanden ADT.

Hoewel het nut van ADT met primaire radiotherapie als eerste behandeling voor prostaatkanker is aangetoond, is niet duidelijk wat de rol van ADT is en wat de optimale duur zou zijn na radicale prostatectomie. Om die reden werd in de RADICALS-HD-studie het effect onderzocht van ADT met verschillende duur na post-operatieve radiotherapie op metastasevrije overleving (‘metastasis-free survival’, MFS). Ook werd de effectiviteit van ADT onderzocht als functie van comorbiditeiten en PSA-waarden ten tijde van de radiotherapie.

Studieopzet

RADICALS-HD was deel van het RADICALS-protocol. Belangrijkste inclusiecriteria waren een indicatie voor radiotherapie na radicale prostatectomie en geen eerdere behandeling met post-operatieve ADT. Voorafgaand aan de radiotherapie werden patiënten gerandomiseerd toegewezen aan geen ADT, 6 maanden ADT (Kort) of 24 maanden ADT (Lang). De studie was gepowerd voor vergelijking van geen ADT versus Kort, en Kort versus Lang. Primair eindpunt was MFS.

Resultaten

In de periode van 2007 tot 2015 werden 2.839 patiënten uit het Verenigd Koninkrijk, Canada en Denemarken geïncludeerd. Hiervan droegen 1.480 patiënten bij aan de vergelijking tussen geen ADT en Kort en 1.523 patiënten aan de vergelijking tussen Kort en Lang. De patiëntkenmerken van de groepen waren bij beide vergelijkingen in balans. De risicofactoren waren gunstiger in de geen ADT versus Kort, dan in de Kort versus Lang vergelijking.

De mediane follow-up was 9 jaar. In de vergelijking van geen ADT versus Kort werd op basis van 268 events geen verschil gevonden tussen 0 en 6 maanden ADT (HR [95%-BI]: 0,89 [0,69-1,14], p=0,35; 10-jaars MFS-percentages respectievelijk 79% en 80%). Bovendien was er geen verschil in de periode waarin patiënten vrij waren van metastasen op afstand. De tijd tot salvage ADT was met de korte ADT wel langer (HR [95%-BI]: 0,54 [0,42-0,70], p< 0,0001), maar de algehele overleving (OS) niet (HR [95%-BI]: 0,88 [0,65-1,19], p=0,42). De 10-jaars OS was ongeveer 85%. In de vergelijking van Kort versus Lang werd op basis van 313 events wel een voordeel gevonden bij 24 maanden ADT (HR [95%-BI]: 0,77 [0,61-0,97], p=0,03; 10-jaars MFS-percentages respectievelijk 72% en 78%). Met de langdurende ADT was sprake van een significant langere periode dat patiënten vrij waren van metastasen op afstand (HR [95%-BI]: 0,63 [0,47-0,85], p=0,002. Ook in deze vergelijking was de tijd tot salvage ADT langer met de 24 maanden ADT dan met 6 maanden ADT (HR [95%-BI]: 0,73 [0,59-0,91], p=0,005), maar vertaalde dit zich niet in een significant verschil in OS (HR [95%-BI]: 0,88 [0,66-1,17], p=0,38). Subgroepanalyse bracht geen verband tussen behandeleffect en PSA-waarden voorafgaand aan radiotherapie, of comorbiditeiten aan het licht. In beide vergelijkingen werd geen verschil waargenomen in RTOG-toxiciteit tussen de studiearmen.

Conclusie

Bij patiënten die radiotherapie krijgen na radicale prostatectomie verbetert 24 maanden ADT de MFS en tijd tot salvage ADT, en de MFS in vergelijking met 6 maanden ADT. Tijd tot salvage ADT was ook verbeterd met 6 maanden ADT in vergelijking met geen ADT, maar dit gold niet voor de MFS. Deze nieuwe informatie kan artsen en patiënten helpen bij het bepalen van de behandeling van prostaatkanker na chirurgie. Een deel van de patiënten kan een effectievere behandeling krijgen terwijl een ander deel van de patiënten onnodige behandeling met kortdurende ADT kan worden bespaard.

Referentie

Parker C, et al. Duration of androgen deprivation therapy (ADT) with post-operative radiotherapy (RT) for prostate cancer: First results of the RADICALS-HD trial (ISRCTN40814031). Gepresenteerd tijdens ESMO 2022; abstract LBA9.

Spreker Chris Parker

Chris Parker

Chris Parker, MD, PhD, The Royal Marsden Hospital (Sutton) - NHS Foundation Trust, Sutton, Verenigd Koninkrijk


Zie: Keyslides

Back to Top