preheader NTVO

Banner website

Nivolumab geeft functiebehoud en vermindert de symptoomlast bij patiënten met terugkerende of gemetastaseerde hoofd- en halskanker

Een analyse van patiëntgerapporteerde uitkomsten bij patiënten die geïncludeerd zijn in de CheckMate 141-studie, die gepresenteerd werd tijdens de ESMO 2016, liet zien dat nivolumab zorgde voor functiebehoud en de symptoomlast verminderde bij patiënten met terugkerende metastaserende hoofd- en halskanker (‘head and neck cancer’, HNC). In de gepresenteerde analyse werden de symptomen en kwaliteit van leven bij patiënten in de CheckMate 141-studie beoordeeld aan de hand van verschillende vragenlijsten. Een van deze vragenlijsten was specifiek ontwikkeld voor patiënten met HNC. Bij de patiënten die behandeld werden met nivolumab werd aangetoond dat functie en symptoomlast werden behouden of zelfs verbeterd na 9 en 15 weken in vergelijking met baseline. Daarentegen waren de scores op alle gebieden bij de patiënten die behandeld waren met de standaard chemotherapie na 9 en 15 weken slechter in vergelijking met baseline.

Patiënten met platinarefractaire terugkerende of gemetastaseerde HNC hebben een mediane overleving van 6 maanden of minder en lijden onder hun ziekte en de behandeling. Daarom is behoud van kwaliteit van leven een belangrijk doel bij de behandeling van deze patiënten. In de gerandomiseerde, open-label fase III CheckMate 141-studie werden 361 patiënten met platinarefractaire terugkerende of gemetastaseerde HNC behandeld met nivolumab of standaard chemotherapie (methotrexaat, docetaxel of cetuximab). Zoals eerder is getoond, verbetert nivolumab de algehele overleving met gemiddeld 2,5 maanden in deze studie. De analyse die gepresenteerd werd tijdens de ESMO 2016, bestond uit 129 patiënten die de vragenlijsten hadden ingevuld bij aanvang van de behandeling, na 9 weken en vervolgens na 6-weekse intervallen tijdens de behandeling. De vragen gingen over functies, waaronder de fysieke capaciteit van de patiënten om hun dagelijkse bezigheden uit te voeren (baan, et cetera) en hun emotionele, cognitieve en sociale welbevinden. Ook werd er gevraagd naar symptomen zoals vermoeidheid, misselijkheid, pijn en kortademigheid. Naar aanleiding van deze vragenlijsten werd er een algehele score berekend die het algehele welbevinden van de patiënten weergaf.

Bij patiënten die behandeld werden met nivolumab was zowel de functie als de symptoomlast behouden of zelfs verbeterd na 9 en 15 weken in vergelijking met baseline. Daarentegen hadden patiënten die behandeld werden met standaard chemotherapie slechtere scores op alle gebieden na 9 en 15 weken in vergelijking met baseline. Een vergelijking van de scores na 9 en 15 weken tussen beide behandelarmen liet zien dat nivolumab een significant beter klinisch voordeel gaf voor de meeste functie- en symptoomparameters in vergelijking met standaard chemotherapie. In vergelijking met chemotherapie vertraagde nivolumab significant de tijd tot klinisch relevante verslechtering (‘time to clinically relevant score deterioration’, TTD) (p<0,05) van algeheel welbevinden, fysieke capaciteit, uitvoeren van dagelijkse bezigheden, cognitief en sociaal functioneren, vermoeidheid, kortademigheid en slapeloosheid (EORTC GLG-C30) en ook pijn, zintuigelijke problemen en problemen bij het openen van de mond (QLQ-H&N35).

Concluderend, nivolumab verlengt niet alleen het leven, maar zorgt ook voor functiebehoud en een verminderde symptoomlast in vergelijking met standaard chemotherapie.

Referentie

Harrington K, Ferris R, Shaw J, et al. Patient-reported outcomes (PROs) in recurrent or metastatic (R/M) squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN) treated with nivolumab or investigator's choice: checkmate 141. Presented at ESMO 2016; Abstract LBA4_PR

Spreker Kevin Harrington

 Harrington

Prof. Kevin Harrington, MD, PhD
Institute of Cancer Research. Londen, Groot-Brittannië


Zie: Keyslides

Back to Top