preheader NTVO

headerESMO2012

Sunitinib geeft zes maanden overall survival (OS) winst bij neuroendocriene tumoren van de pancreas

In een eerder gepubliceerde fase III-studie verbeterde sunitinib de PFS en de OS ten opzichte van placebo bij patiënten met pancreatische neuroendocriene tumoren (NET).1

In totaal 69 patiënten die oorspronkelijk waren gerandomiseerd voor een behandeling met sunitinib, gingen over van de placebogroep naar de actieve behandelarm bij ziekteprogressie of bij het beëindigen van de studie. Sandrine Faivre presenteerde tijdens de ESMO nieuwe uitkomsten voor het effect van sunitinib op de OS na correctie voor deze cross-over voor deze fase III-studie.

De patiënten in de studie werden 1:1 gerandomiseerd tot een behandeling met sunitinib, 37,5 mg per dag of placebo, beide gecombineerd met ‘best supportive care’. Het primaire eindpunt was PFS, en het secundaire eindpunt OS. De OS werd elke twee jaar geëvalueerd gedurende vijf jaar, of tot 95% van de patiënt was overleden. In totaal werden 171 patienten gerandomiseerd (86 op sunitinib en 85 op placebo). Er werden vier verschillende statistische methoden gehanteerd voor de correctie van de invloed van de cross-over op de OS data.

Er waren 38 patiënten van de totale groep van 85 patiënten (45%) die als gevolg van ziekteprogressie overgingen naar de placebo-arm en 21 patiënten (25%) die vanwege het beëindigen van de studie naar de placebo-arm overgingen.

Er was een mediane follow-up van 34,1 maanden. Na twee jaar extra follow-up na het sluiten van de studie, waren in totaal 87 patiënten overleden (sunitinib n= 40, placebo n= 47).

De uitkomsten laten zien dat er na correctie voor cross-over er nog altijd een klinisch relevante, mediane OS-winst was met sunitinib van 6,3 maanden ten opzichte van placebo, alhoewel niet statistisch significant.

Indien er gecorrigeerd werd via ‘censoring’ werd een hazard ratio behaald van 0,428, bij een CI van 0,239-0,767 en een p-waarde van 0,004 versus placebo. Zonder deze correctie voor cross-over waren de waarden als volgt: HR van 0,713, bij een CI van 0,468-1,088, en een p-waarde van 0,115 (ITT).

Faivre wijt dit laatste aan een mogelijk te geringe statistische ‘power’ van de studie en het feit dat er cross-over optrad welke de OS resultaten compromitteerde.

Referenties

1. Raymond E, Dahan L, Raoul JL. Sunitinib Malate for the Treatment of Pancreatic Neuroendocrine Tumors. N Engl J Med 2011;364:501-513.
2. Faivre S, Niccoli P, Raoul JL, et al. Updated OS analysis of a phase III study of sunitinib versus placebo in patients with advanced, unresectable pancreatic neuroendocrine tumor (NET). Annals of Oncology 2012;vol 23;suppl 9;2012:abstract 11550.

Spreker Sandrine Faivre

 faivre

Sandrine Faivre, MD, PhD
Hôpital Beaujon, Clichy, France


Zie: Keyslides

Back to Top