preheader NTVO

header website

Lanreotide Autogel® zorgt voor een substantieel langere progressievrije overleving bij patiënten met gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumoren

Resultaten van de fase III-CLARINET-studie tonen aan dat lanreotide Autogel® 120mg zorgt voor een significante verlenging van de progressievrije overleving (PFS) bij patiënten met gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumoren (GEP-NET). Zo was lanreotide Autogel® geassocieerd met een reductie van 53% in het risico op ziekteprogressie of overlijden. Dit effect was zichtbaar bij patiënten met zowel G1- als G2-tumoren en bij patiënten met en zonder levermetastases. Gebaseerd op deze data verdient lanreotide Autogel® dan ook een plaats in het behandelingsarsenaal voor deze patiënten.

De ervaring met somatostatine analogen (SSA) in de behandeling van GEP-NETs is eerder beperkt met slechts één prospectieve studie waarin effectiviteit werd aangetoond bij de behandeling van patiënten met tumoren van de middengroep en een beperkte leverbetrokkenheid. Tijdens het European Cancer Congress 2013 in Amsterdam presenteerde men de data van een grote fase III-prospectieve studie waarin het antiproliferatieve effect van lanreotide Autogel® werd geëvalueerd bij patiënten met GEP-NET.

In de CLARINET-studie werden 204 patiënten met een goed tot matig gedifferentieerde (Ki 10%), niet-functionele GEP-NET zonder hormoon gerelateerde symptomen die in de laatste zes maanden geen SSAs, interferon, chemo-embolisatie, of chemotherapie kregen toegediend, gerandomiseerd tussen een behandeling met lanreotide Autogel® 120mg (N=101) of placebo (N=103). Bij het begin van de studie had 45% van de patiënten een primaire pancreastumor, van de middengroep had 36% een primaire tumor, 7% van de eindgroep en bij 13% was de primaire tumorlocatie onbekend. Het overgrote deel van de patiënten had een stabiele ziekte (96%) en de meeste patiënten waren behandelingsnaïef (81%).

Na een behandeling van twee jaar was lanreotide Autogel® geassocieerd met een significant langere PFS in vergelijking met placebo (niet bereikt met lanreotide versus 18 maanden met placebo, HR[95%BI]: 0,47[0,30-0,73]; p=0,0002). Op het einde van de tweejarige behandeling was 62% van de met lanreotide Autogel® behandelde patiënten nog in leven en vrij van progressie, tegenover 22% in de placebogroep. Uit een subgroepanalyse bleek verder dat het PFS-voordeel voor lanreotide Autogel® significant was bij patiënten met NETs van de middendgroep (HR[95%BI]: 0,35[0,16-0,80]; p= 0,0091 [N=73]), maar niet bij patiënten met pancreatische NETs (HR[95%BI]: 0,58[0,32-1,04]; p= 0,0637 [N=91]). Het PFS voordeel was significant in het voordeel van lanreotide onafhankelijk van de tumorgraad (HR[95%BI]: 0,43[0,25-0,74]; p=0,0016 bij G1-tumoren [N=141] en HR[95%BI]: 0,45[0,22-0,91]; p=0,0235 bij G2-tumoren [N=61]) en de hepatische tumorale lading (HR[95%BI]: 0,34[0,18-0,62]; p=0,0002 bij patiënten met een hepatische tumorlading ≤25% [N=137] en HR[95%BI]: 0,45[0,23-0,88]; p=0,0170 bij patiënten met een hepatische tumorlading >25% [N=67]). Het PFS voordeel met lanreotide Autogel® vertaalde zich echter niet in een verbeterde totale overleving (OS) (p=0,8791).

Lanreotide Autogel® vertoonde een gunstig veiligheidsprofiel dat consistent was met wat men observeerde in eerdere studies met dit middel. Behandelingsgerelateerde neveneffecten kwamen voor bij 50% van de patiënten in de lanreotidegroep tegenover 28% in de placebogroep. De meest voorkomende neveneffecten waren diarree (26% versus 9%), abdominale pijn (14% versus 2%) en cholelithiasis (10% versus 3%). Over het algemeen waren de neveneffecten laaggradig met ernstige neveneffecten bij slechts 3% van de patiënten in de lanreotidegroep en 1% bij placebo behandelde patiënten.

Samengevat toont deze studie een substantieel langere PFS aan voor lanreotide Autogel® in vergelijking met behandeling met placebo bij patiënten met GEP-NETs. Op basis van deze resultaten verdient lanreotide Autogel® 120mg dan ook een plaats in de behandeling van deze patiënten.

Referentie

M. Caplin, P. Ruszniewski, M. Pavel, et al. A randomized, double-blind, placebo-Controlled study of Lanreotide Antiproliferative Response in patients with gastroenteropancreatic NeuroEndocrine Tumors (CLARINET). Presented at the 2013 European Cancer Congress 2013. Abstract #LBA3.

Spreker Philippe Ruzniewski

ruszniewski

Philippe Ruzniewski, MD
Department of Gastro-enterology, Hospital Beaujan, Clichy, Frankrijk


Zie: Keyslides

Back to Top