preheader NTVO

headerASCO2015

Dubbele HER2 blokkering is een effectieve behandelingsstrategie bij HER2-positieve gemetastaseerde colorectale kanker

Dubbele HER2 blokkering heeft in het verleden zijn effectiviteit bewezen in de behandeling van HER2 geamplificeerde borstkanker. In de HERACLES studie werd een vergelijkbare strategie met succes geëvalueerd bij patiënten met HER2 geamplificeerde gemetastaseerde colorectale kanker (mCRC). Zo stelde men in HERACLES een objectieve respons (Objective Response Rate, ORR) vast van 34% met een ziektecontrolegraad (Disease Control Rate, DCR) van 78%. Bovendien werd de therapie goed verdragen en kende deze een uitstekende therapietrouw.

Uit studies met xenopatiënten blijkt dat HER2 amplificatie een drijver is voor de ontwikkeling van resistentie tegen cetuximab in mCRC. Uit deze studies bleek ook dat HER2+ mCRC xenopatiënten gevoelig zijn voor een duale HER2 blokkering met lapatinib en trastuzumab (dit was niet het geval wanneer beide middelen afzonderlijk gebruikt werden).

In de HERACLES studie werden mCRC patiënten met ziekteprogressie na fluoropyrimidines, oxaliplatine, irinotecan, bevacizumab, cetuximab, of panitumumab en HER2+ tumoren behandeld met lapatinib en trastuzumab. Het primaire eindpunt van de studie was ORR. Hierbij werd HER2 positiviteit gedefinieerd als IHC3+ of 2+ en FISH positief (HER2:CEP17 > 2) in > 50% van de cellen.

Tegen januari 2015 waren in totaal 913 patiënten gescreend, waarvan er 44 HER2+ bleken te zijn (4,8%). Van deze 44 patiënten werden er 24 opgenomen in de studie en op het moment van de analyse waren er 23 evalueerbaar voor respons. Deze patiënten waren sterk voorbehandeld met gemiddeld 5 eerdere behandelingen. Alle patiënten in de analyse werden eerder behandeld met cetuximab, of panitumumab. Het primaire eindpunt van de studie werd bereikt met een objectieve respons bij 8 van de 23 patiënten (1 complete respons, 7 partiële responsen; ORR = 35%). Opmerkelijk hierbij is dat 7 van de 8 responsen gezien werden bij patiënten met een HER2 IHC 3+ score. Bij 10 andere patiënten stelde men stabilisering van de ziekte vast, wat de DCR op 78% bracht. De mediane tijd tot progressie in deze studie bedroeg 5,5 maanden. Bij de HER2 IHC 3+ patiënten bedroeg dit 7,3 maanden in vergelijking met 4,2 maanden bij HER2 IHC 2+ patiënten.

Over het algemeen werd de behandeling goed verdragen. Er werd geen graad 4 of 5 toxiciteit gerapporteerd en de gastrointestinale toxiciteit in de studie was hoogstens tweedegraads. Bij 1 patiënt stelde men derdegraads huidtoxiciteit vast en bij 3 patiënten zag men graad 3 vermoeidheid. Verder was de therapietrouw in de studie uitstekend (bij 96,4% kon de therapie gegeven worden zoals gepland).

Samengevat toont de HERACLES studie aan dat dubbele HER2 blokkering een effectieve en goed getolereerde behandelingsstrategie is bij patiënten met HER2+ mCRC. Op basis van deze bevindingen wordt door de onderzoekers een verdere evaulatie van dit regime aangeraden.

Referentie

Siena S, Sartore-Bianchi A, Lonardi S, et al. Trastuzumab and lapatinib in HER2-amplified metastatic colorectal cancer patients (mCRC): The HERACLES trial. Presented at ASCO 2015; Abstract #3508.

Spreker Salvatore Siena

 Siena

Salvatore Siena, MD, PhD
Niguarda Cancer Center, Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milan, Italy


Zie: Keyslides

Back to Top