Header nwslttr ASCO 2023 1

ADAURA: adjuvante behandeling met osimertinib verlengt algehele overleving bij NSCLC

Mutaties in de epidermale-groeifactorreceptor (EGFR) zijn veelvoorkomend bij niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-smal cell lung cancer’, NSCLC). Patiënten met EGFR-gemuteerd NSCLC hebben mogelijk een verhoogd risico op een recidief bij behandeling met de huidige gangbare therapieën. Osimertinib is een tyrosinekinaseremmer (‘tyrosine kinase inhibitor’, TKI) die gemuteerd EGFR remt. Eerder is aangetoond dat adjuvante behandeling met osimertinib de ziektevrije overleving (‘disease-free survival’, DFS) verlengt. Uit de recentste analyse komt naar voren dat ook de algehele overleving (‘overall survival’, OS) gunstig beïnvloed wordt door osimertinib.1

De derdegeneratie-TKI osimertinib remt op irreversibele wijze EGFR met sensibiliserende (EGFRm) of TKI-resistente (T790M) mutaties. Uit de primaire analyse van de fase III-studie ADAURA is gebleken dat adjuvante behandeling met osimertinib leidt tot een langere DFS bij patiënten met volledig gereseceerd EGFRm NSCLC, vergeleken met placebo.2 Daarnaast is osimertinib actief in het centraal zenuwstelsel en blijkt adjuvante behandeling met osimertinib de DFS zonder ziekte in het centraal zenuwstelsel te verbeteren ten opzichte van placebo.3 Het bijwerkingenprofiel van osimertinib was ascceptabel.2,3 Tot op heden kon echter geen statistisch significante verbetering van de OS door osimertinib worden aangetoond. De resultaten van de OS-analyse van de ADAURA-studie zijn onlangs gepubliceerd in The New England Journal of Medicine en gepresenteerd tijdens ASCO 2023.4

Methoden

Volwassen patiënten met volledig gereseceerde EGFRm NSCLC van stadium IB, II of IIIA en een WHO ‘performance status’-score van 0 of 1 kwamen in aanmerking voor deelname. Adjuvante chemotherapie was toegestaan. Deelnemers werden 1:1 gerandomiseerd tussen eenmaal daags 80 mg osimertinib of placebo. De behandeling werd voortgezet totdat een recidief optrad, de behandelduur van 3 jaar voltooid was of aan één van de stopcriteria was voldaan. OS was een belangrijke secundaire uitkomstmaat.

Resultaten

In totaal werden 682 patiënten gerandomiseerd, van wie er 339 osimertinib en 343 placebo toegediend kregen. De mediane follow-upduur bij patiënten met ziektestadium II-IIIA was 59,9 en 56,2 maanden in respectievelijk de osimertinib- en controlegroep. Bij patiënten met ziektestadium II-IIIA was de hazardratio van de OS 0,49 (95%-BI: 0,33-0,73), waarbij een 5-jaars OS-percentage van 85% werd waargenomen bij osimertinib, vergeleken met 73% bij placebo. De mediane follow-upduur in de totale studiepopulatie was 60,4 maanden in de osimertinibgroep en 59,4 maanden in de placebogroep. In de gehele studiepopulatie (ziektestadium IB-IIIA) was de hazardratio van de OS 0,49 (95%-BI: 0,34-0,70) en was het 5-jaars OS-percentage 88% en 78% bij respectievelijk osimertinib en placebo. De 5-jaars OS leek onafhankelijk van het wel of niet geven van adjuvante chemotherapie (bij adjuvante chemotherapie: 87% bij osimertinib versus 77% bij placebo, HR [95%-BI]: 0,49 [0,30-0,79], bij geen adjuvante chemotherapie: 88% bij osimertinib versus 79% bij placebo, HR [95%-BI]: 0,47 [0,25-0,83]). De mediane OS werd in geen van beide studiepopulaties en behandelgroepen bereikt.

Conclusie

Adjuvante behandeling met osimertinib verlengt na volledige tumorresectie de algehele overleving bij patiënten met stadium IB-IIIA EGFRm NSCLC. Deze resultaten maken de ADAURA-studie de eerste fase III-studie waarin een statistisch significante verbetering van de DFS en OS kon worden aangetoond na gerichte behandeling van deze patiëntenpopulatie.

Referenties

1. Herbst RS, et al. Overall survival analysis from the ADAURA trial of adjuvant osimertinib in patients with resected EGFR‑mutated (EGFRm) stage IB–IIIA non-small cell lung cancer (NSCLC). Gepresenteerd tijdens ASCO 2023; abstract LBA3.
2. Wu YL, Tsuboi M, He J, et al. Osimertinib in resected EGFR-mutated non–small-cell lung cancer. N Engl J Med 2020;383:1711-23.
3. Herbst RS, Wu YL, John T, et al. Adjuvant osimertinib for resected EGFR-mutated stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer: updated results from the phase III randomized ADAURA trial. J Clin Oncol 2023;41:1830-40.
4. Tsuboi M, Herbst RS, John T, et al. Overall survival with osimertinib in resected EGFR-mutated NSCLC. N Engl J Med 2023; online ahead of print.

Spreker Roy Herbst

Roy Herbst

Roy Herbst, MD, Department of Medical Oncology, Yale School of Medicine and Yale Cancer Center, New Haven Verenigde Staten


Zie: Keyslides

Back to Top