preheader NTVO

Banner ESMO2017

Geen voordeel van neoadjuvante chemotherapie gevolgd door chirurgie in lokaal uitgezaaid cervixcarcinoom: chemoradiatie moet standaardtherapie blijven.

Sinds eind vorige eeuw is chemoradiatie de standaardbehandeling voor patiënten met lokaal uitgezaaid cervixcarcinoom, doordat was aangetoond dat de resultaten beter waren dan met bestraling alleen. Voorheen hebben studies laten zien dat neoadjuvante chemotherapie, gevolgd door chirurgie, superieure resultaten opleverde ten opzichte van bestraling alleen, maar tot op heden waren er nog geen studies waarbij deze strategie is vergeleken met standaard chemoradiatie. Resultaten van een fase III-studie, waarin neoadjuvante chemotherapie (NACT) gevolgd door radicale chirurgie is vergeleken met op cisplatine-gebaseerde gelijktijdige chemoradiatie, laten nu zien dat NACT-chirurgie niet leidt tot een betere ziektevrije (‘disease-free survival;’, DFS) of algehele overleving (‘overall survival’, OS). Derhalve, dient chemoradiatie de standaardtherapie te blijven bij patiënten met een lokaal uitgezaaid cervixcarcinoom.

In de gepresenteerde fase III-studie, werden 633 patiënten met klinische stadia IB2, IIA of IIB plaveiselcelcarcinoom van de cervix gerandomiseerd tussen NACT-chirurgie (bestaande uit 3 cycli paclitaxel (175mg/m2) en carboplatine (AUC 5-6) elke 3 weken, gevolgd door een radicale hysterectomie) en chemoradiatie (bestaande uit standaard pelviene bestraling met 5 cycli cisplatinum (40mg/m2) eenmaal per week. De primaire uitkomstmaat van de studie was DFS, gedefinieerd als overleving zonder recidief of dood als gevolg van kanker. OS en het bijwerkingenprofiel waren secundaire uitkomsten.

Na een mediane follow-up van 58,5 maanden, was er sprake van DFS bij 30% van de patiënten in de NACT-chirurgie-groep en bij 23% van de patiënten in de chemoradiatie-groep. De bijbehorende DFS-percentages na 5 jaar bedroegen 69,3% in de NACT-chirurgie-groep en 76,7% in de chemoradiatie-groep (HR[95%BI]: 1,299[0,977-1,725]; p = 0,038). Ook de 5-jaars OS was vergelijkbaar in beide groepen met 74,8% voor NACT-chirurgie en 74,7% voor chemoradiatie (HR[95%BI]: 1,025[0,752-1,398], p = 0,87).

Samenvattend vond deze studie geen significant verschil in DFS tussen de 2 behandelopties. Daarom zou chemoradiatie onveranderd de standaardtherapie moeten blijven voor patiënten met lokaal uitgezaaide baarmoederhalskanker. Op dit moment is de ‘European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) ook bezig met een onderzoek waarin chemoradiatie wordt vergeleken met neoadjuvante chemotherapie, gevolgd door chirurgie. De resultaten van die studie worden in 2019 verwacht.

Referentie

Gupta S, Parab P, Kerkar R, et al. Neoadjuvant chemotherapy followed by surgery (NACT-surgery) versus concurrent cisplatin and radiation therapy (CTRT) in patients with stage IB2 squamous carcinoma of cervix: A randomized controlled trial (RCT). Gepresenteerd tijdens ESMO 2017, abstract 928O_PR.

Spreker Sudeep Gupta

 Gupta

Prof. Sudeep Gupta, MD, Tata Memorial Centre, Mumbai, India


Zie: Keyslides

Back to Top